Esimene kohtumine oli edukas

14. oktoobril 2020 toimusid esimesed kohtumised Meetingforum projekti raames. Üritus viidi läbi
Zoom keskkonna, mille tõttu oli päev täis põnevaid ning edukaid kohtumisi. Esmased koostöö
kokkulepped Norra ettevõtete poolt sõlmiti 8 Eesti ettevõttega juba 20 minuti jooksul.
Meetingforumi projekti algne idee oli tuua Norra ettevõtted Eestisse, kohtuma tootjatega ning
tutvuma tootmistega. Kahjuks ei olnud sel korral võimalik tavapärasele näost-näkku kohtumisele.
COVID-19 seab ranged piirid nii meile kui ka saabujatele. Sellest hoolimata, olid kohtumised väga
edukad ning osalejad jäid rahule.

Meie eesmärk on jätkata Meetingforum projektiga. Tegime omad järeldused, mis oli hea ja mida
on kindlasti vaja muuta. Kuulasime ära kiitused ja ettepanekud edaspidiseks, et arendada
Meetingforum kohtumisi.

Meie andmebaasis on üle 4000 Eesti ettevõtte ning tuhatkond ettevõtet Norrast. Projekt saab
olema põnev ning kindlasti edukas kõikidele osalejatele. Esimesel võimalusel toimub ka algselt
planeeritud ettevõtete kohtumised näost-näkku. Seni aga jätkame Zoom keskkonnas. Plaan on
jätkata ka individuaalsete ning personaalsete kohtumistega, leidmaks juba kindlale ettevõttele
tootjad.

Järgmine projekt on planeeritud 2020 aasta novembrisse. Peagi väljastame täpsustava info!